Jag hjälper företag och organisationer att bli framgångsrika genom att identifiera och attrahera rätt chefer och ledare. Stor erfarenhet av ledarskapsbedömningar och rekrytering till högre chefsroller som verkställande direktör, kommersiell direktör, marknadsdirektör, kommunikationschef, HR-chef m.fl.

Mina specialiteter:
• Rådgivning och stöd gällande ledarskap och kommunikation
• Ledarskapsbedömning/Human Due Diligence
• Executive Search

Bakgrund:
• Kommunikationsdirektör, marknads- och kommunikationschef, pressansvarig, senior organisationskonsult m.m.
• Har ingått i företagsledning, myndighetsledning och operativ ledningsgrupp.
• Mycket van användare av arbetspsykologiska tester.

T: +46 70 977 55 80
M: patrik.peter@k2search.se